AVO Controlling


Parttime MKB Controller

Op zoek naar een Parttime MKB Controller? Mijn naam is Ton van Ophem. Dankzij mijn meer dan dertig jaar aan ervaring in het bedrijfsleven als financial, kan ik binnen uw organisatie van toegevoegde waarde zijn door u inzicht te geven in de financiële situatie van uw onderneming.
Het is mijn doel en passie om organisaties beter en efficiënter te laten functioneren. Inzicht in de financiële resultaten, het signaleren en verklaren van financiële risico’s inzicht in de liquiditeitsstroom helpen u daarbij.

"Uw parttime
controller"

Financiële Budgettering & prognose

"Financieel geweten
van uw onderneming"

Om weloverwogen strategische beslissingen te kunnen nemen is financieel inzicht in uw resultaten van enorm belang. Aan de hand van behaalde resultaten en actuele bedrijfsontwikkelingen helpt AVO Controlling realistische begrotingen te maken voor de komende 12 maanden. Een onmisbaar element hierin is de liquiditeitsprognose. Cruciaal om uw kasstroom en benodigde liquide middelen voor de komende maanden te analyseren. Deze maandrapportages worden afgestemd op uw bedrijfsvoering en behoeften.


Budgetering & Prognose

 • Strategische jaarplanning
 • Maandelijkse liquiditeitsprognose
 • Maandelijkse prognose

"Helder inzicht


in resultaten"

Rapportage

Een maandelijkse controle van uw financiële administratie voorkomt vervelende verrassingen. Naast deze controle is het voor u als ondernemer van belang inzicht te hebben in uw administratieve processen. AVO Controlling brengt uw resultaten aan de hand van overzichten en KPI's helder in beeld.


Financiële Rapportage

 • Controle financiële administratie
 • Opstellen Balans en Winst en Verliesrekening
 • Opstellen jaarrekening
 • Overzichtelijk dashboard met uw KPI's
 • Analyses

Financieel
Interim Management

Naast de werkzaamheden als parttime MKB controller kan AVO Controlling ook op interim basis worden ingehuurd. AVO Controlling heeft ruime ervaring op het gebied van:


 • Reorganisatie financiële administraties c.q. afdelingen
 • Inrichten c.q. uitbreiden van financiële administraties
 • Projectmanagement administratieve automatisering
 • Opzetten en verbeteren van financiële rapportages
 • Opstellen van jaarrekeningen en begrotingen
 • Tijdelijk vervanging financieel manager

"Persoonlijk, ervaren &


sturend"

Contact

Geïnteresseerd?
Neem dan direct contact op!

Opzoek naar een Parttime MKB Controller? Voor algemene controlling diensten of juist specifieke taken binnen uw bedrijf ben ik uw partner.


Contactgegevens

Ton van Ophem
+31 (0)6 11 35 29 07
+31 (0)85 303 81 69
ton@avo-controlling.nl